قالب های نایت اسکین
قالبی برای وبلاگ

وجودم در نفس سرد باغ خشکیده است

و بغض گلویم ، زخم می زند آخرین نفس هایم را

به فریادم برس ، خدای مهربان

دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389 | 19:32 | نایت اسکین |
یک شب مه گرفته

و حرف هایی تلخ

که از اعماق تنهایی ام بیرون می آید

دستم را بگیر

من به بودن تو نیاز دارم

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 | 19:32 | نایت اسکین |
تا حرف می زنی

چشمانم خیس می شود

گویی غمی در صدایت نهفته است

شنبه یازدهم اردیبهشت 1389 | 19:31 | نایت اسکین |
چه زود فراموش می شوم

انگار سالهاست که من مرده ام

اما هنوز ذهن زخمی ام

یاد تو را نشانه می رود

جمعه دهم اردیبهشت 1389 | 19:31 | نایت اسکین |