قالب های نایت اسکین
قالبی برای وبلاگ

وجودم در نفس سرد باغ خشکیده است

و بغض گلویم ، زخم می زند آخرین نفس هایم را

به فریادم برس ، خدای مهربان


دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389 | 19:32 | نایت اسکین |

یک شب مه گرفته

و حرف هایی تلخ

که از اعماق تنهایی ام بیرون می آید

دستم را بگیر

من به بودن تو نیاز دارم


یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 | 19:32 | نایت اسکین |

تا حرف می زنی

چشمانم خیس می شود

گویی غمی در صدایت نهفته است


شنبه یازدهم اردیبهشت 1389 | 19:31 | نایت اسکین |

چه زود فراموش می شوم

انگار سالهاست که من مرده ام

اما هنوز ذهن زخمی ام

یاد تو را نشانه می رود


جمعه دهم اردیبهشت 1389 | 19:31 | نایت اسکین |

About
.............................................

روزهای انتظار
چه عاشقانه مرا می شکند
و تو چه سرد از من عبور می کنی
Menu
.............................................
PreviousItems
.............................................
Link
.............................................
LinkDump
.............................................
Categories
.............................................
Archive
.............................................
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................
test